Disclaimer

Barbiespelletjes heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Barbiespelletjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Barbiespelletjes garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Barbiespelletjes gewenst moment worden gewijzigd. Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Barbiespelletjes op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Barbiespelletjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Barbiespelletjes de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Privacy Verklaring

Inleiding
Dit is de Privacy Verklaring van Barbiespelletjes. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op de website.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op uw harde schijf van de computer door Barbiespelletjes dan wel Google wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies om het klikgedrag op Barbiespelletjes.nl te meten. Daarbij gebruikt Google webbeacons om informatie van je gebruikers te verzamelen. Door het gebruik van deze website stemt u in met het privacybeleid van Google AdSense (link: https://www.google.com/adsense/terms) De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt.

Google Analytics
Barbiespelletjes kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Barbiespelletjes te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Advertenties
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven
wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie
(niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of
aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services
waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of
als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op
deze link.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde emailen.